CURRICULUM

CURRICULUM


1957

Jakob Vejslev bliver født.


1965

Beskæftiger sig med billedkunst; maler og tegner.


1966

Første guitarundervisning.


1970 - 1974

Beskæftiger sig stadig med tegning og billedkunst. Spiller bluesharmonika og kromatisk

mundharpe i diverse sammenhænge.


1975

Begynder seriøst at spille guitar.


1976

Matematisk/fysisk studentereksamen fra Frederiksborg Statsskole.


1977

Fuldtidsguitarist. Spiller med diverse danske grupper både latin, rock, fusion og free-jazz.


1978

Danner kvartet med Joachim Holbek (dr.), Jens Winther (tp.) og Kim Hansen (bas, pr).

Musikken er overvejende moderne jazz. Påbegynder strygekvartet i 5/4-dels takt.


1979

Bliver medlem af dansk rockgruppe, Aske Jacoby Band, og spiller med en række

kendte musikere bl.a. Lars Danielsen, Jeppe Reipurt og Debbie Cameron.


1980

Medvirker på plade med Aske Jacoby band, som nu hedder News.


1981

Turnerer med News, koncentrerer sig mere om jazz. Giver privatundervisning i guitarspil i det omfang, der har været tid til det i spille/koncert-virksomhed. Hjælper forskellige musikere

med forberedelse til optagelsesprøver ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium;

arrangerer bl.a. musik til optagelsesprøverne.


1982-1985

Forlader News. Koncentrerer sig om jazzmusik, studerer intenst harmonik, omvendinger og skalabrug. Spiller koncerter med bl.a. brasiliansk musik. Medvirker som musiker og

medarrangør til sin ven Joachim Holbeks balletmusik, der bl.a. opføres ved Det Kongelige

Teaters Gråbrødrescene og Glyptoteket. Afholder en række udstillinger.


1986

Danner trio med Jonas Johansen (dr.) og Niels Lichtenberg (bas). Koncertvirksomhed med

trioen i København og omegn. Begynder at komponere igen.


1987

Danner trio med Marc Davis (bas) og Michael Finding (dr.) omfattende koncertvirksomhed.

Komponerer strygekvartet og har stor kunstudstilling på Kirsten Kjærs Museum.

Medvirker som instrumentalist og arrangør på Tony Vejslevs LP ”Håndslag til Frank”.


1988

Stor koncertvirksomhed, både trio og duo. Komponerer med fokus på jazz.


1989

Trio med Ole Streenberg (dr.) og Marc Davis (bas), med sidstenævnte også mange duo-

koncerter. Komponistvirksomhed.


1990

Medvirker som instrumentalist og arrangør på Tony Vejslevs LP, ”Til dine øjnes Aandemusik”.

Spiller overvejende egne kompositioner til koncerter.


1991

Stor kunstudstilling med mere end 100 malerier. Fire måneder langt ophold i England, hvor

J.V. spiller mange koncerter og skriver 15 nye jazzkompositioner. Efter hjemkomst duo med pianisten Nils Raae og duo med bassisten Ole Rasmussen. Kunstudstillinger og

koncertvirksomhed.


1992

Flytter til Namsos i Norge. Underviser i guitar og ensemble, både musikskoleelever og elever

på musiklinjen på byens gymnasium. Skriver kontrakt med Warner/Chappell. Komponerer

jazzmusik samt en fløjtekvartet i 8 satser. Spiller en del koncerter med jazzduo og medvirker

bl.a. i en punk-gruppe Nullskattesnylterne, der udgiver en kassette.

Studerer musik, især komposition.


1993

Komponerer triostykke for mezzosopran, violin og vibrafon samt 12 jazzkompositioner.

Underviser stadigvæk deltid som musiklærer på gymnasiet og musikskolen, nu også som kunstpædagog i et projekt musikskolen har startet. Maler et par hundrede oliemalerier og

akvareller hvoraf 35 bliver vist på en udstilling. Forsætter musik/kompositionsstudierne.


1994

Komponerer jazzmusik. Modtager DJBFA's rejselegat til Koroni, Grækenland, skriver her seks

nye jazzkompositioner. Komponerer ”En bryllupsvals” for fløjte og guitar samt stykke for 10 instrumenter, ”Jubilæumsstykke”, og et jazz/fusion-stykke ”Dance”. De to sidstnævnte er bestillingsværker til musikskolens tiårs jubilæum. ”Fløjtekvartet i otte satser ” uropføres på kulturseminar. “Jubilæumsstykke” og "Dance" uropføres ved musikskolens jubilæum.

Bogen, ”40 Pieces of Jazz by Jakob Vejslev" udkommer på Warner/Chappell.


1995

Modtager DJBFA's rejselegat til Koroni, Grækenland og skriver her ni nye kompositioner,

overvejende jazz. Komponerer og får uropført "Stykke for orgel opus 82" bestilt af organisten,

David S. Hammes, som han indleder et langt samarbejde med. Arbejder med 

"Trio nr. 2 opus 84"; for fløjte, klaver og perkussion. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


1996

Modtager DJBFA rejselegat til Koroni, skriver der 12 kompositioner. Færdiggører opus 84 og komponerer "Solostykke for basklarinet opus 97". Afholder koncert i Namsos kulturhus, hvor ovennævnte og andre værker bliver uropført af distriktsmusikerne. Flytter til Trondheim.

Skriver otte jazz/latin-kompositioner samt solostykker for basklarinet opus 105, 106 og107.

Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


1997

Komponerer "Trio nr. 3 opus 109" for fløjte, klarinet og klaver. Skriver 14 jazz/latin-kompositioner, samt salme til tekst af Ole Sarvig. Arbejder med "Trio nr.4 opus 110" for bassanger, trompet og

orgel med tekst af Walter de la Mare. Får i Norge indspillet en cd med fire solostykker for

basklarinet, samt "Trio nr. 3". Komponerer "Duet for basklarinet og klaver opus 121". Flytter

tilbage til Danmark. Modtager et arbejdslegat fra DJBFA. Komponerer ti jazzkompositioner

samt stykke for sang med akkompagnement opus 129, ”Night”. (Digt af Anne Bronte).

Skriver desuden "Stykke for orgel, opus 132".


1998

Komponerer 19 jazzkompositioner samt tre små stykker for guitar opus 154, 155 og 156.

Får udgivet opus 43, 51, 82, og 132 samt fire soloer for basklarinet på forlaget Warner/Chappell Music Denmark A/S.


1999

Færdiggører opus 110. Komponerer to duetter for trompet og orgel, "Opus 186" og "Endless",

samt en lang række jazzkompositioner. Får udgivet opus 84, 109, 110, og to duetter for

trompet og orgel på forlaget Warner/Chappell. Får indspillet cd ”New Music for Organ,

Trompet and Bass Voice” med støtte fra DMFF. Laver demo-cd med pop/tekno, egne

kompositioner og egne tekster, på nær en tekst af Thomas Carlyle. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2000

Komponerer fortrinsvis musik til digte af gamle engelske og amerikanske digtere, f. eks. Emily Dickenson, Robert Burns, Muriel Rukeyser. Skriver bl.a. opus 187, 188, 189, 191 og 192. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2001

Indspiller jazz cd’en ”Throughout” med sin kvartet bestående af Nils Raae (piano),

Marc Davis (bas), Dennis Drud (dr.). Komponerer romance for violin og klaver opus 202.

Arbejder med musik til tekster af Tove Ditlevsen. Komponerer en række mindre stykker for guitar samt diverse jazzkompositioner. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2002

Komponerer trio opus 205 til digtene "Græsset Grønnes I-V" af William Heinesen. Skriver to

stykker for orgel opus 208, 209, der bl.a. bliver opført i Nidarosdomen i Trondheim i Norge.

Komponerer til digte af Tove Ditlevsen opus 210 for mezzosopran og cello samt opus 203 og

211. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2003

Komponerer kor- og kammermusik til digte af Tove Ditlevsen, Emil Aarestrup, Viggo Stuckenberg, samt enkelte jazzkompositioner. Modtager rejselegat og komponistophold i Spanien, hvor han bl.a. arrangerer opus 211 for kor samt skriver opus 222. Modtager arbejdslegat og ekstraordinært arbejdslegat fra DJBFA. Får uropført to korsatser opus 211 og 219 på Spil Dansk Dagen af Eliaskirkens kammerkor, som han har et tæt samarbejde med.


2004

Cd’en ”Throughout” udkommer med støtte fra DJBFA. Arrangerer og færdiggører sine kompositioner til cd’en ”Kor- og Kammermusik”, der udkommer i december med støtte fra Koda. Komponerer "Solosonate for trompet i fire satser, opus 223" bestilt af Søren Emtoft.


2005

Komponerer musik til digte af Tove Ditlevsen opus 224, 226, 227, 228, 229. Komponerer stykke for orgel ”Symbolik” opus 225, der bliver uropført i Ilen Kirke i Trondheim af organisten David S. Hamnes. Skriver tre korsatser til digte af Ole Sarvig opus 230, 241, 242. Komponerer til digte af Sophus Claussen opus 231-240 og 243; heraf flere korsatser. Forbereder materialet til ny cd ”Kor- og Kammermusik vol. 2”. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2006

Indspiller i Januar nye orgelstykker bl.a. opus 225, der skal indgå i en samling af tidligere indspillede kompositioner for trompet og orgel (se 1999). Forbereder til samme projekt indspilningen af ”Solosonate for Trompet opus 223” med Søren Emtoft. Modtager arbejdslegat fra DJBFA. Komponerer "Bryllupsvals til Pia & Josef" opus 245. Arrangerer 12 satser for blandet kor til faderens, Tony Vejslevs melodier. Satserne udkommer i nodehæfte samt på cd under titlen "Håndslag til Tony" på musikforlaget Olafssongs, januar 2007.


2007

Cd'en "Symbolik" skrevet til organisten David Scott Hamnes, trompetisten Søren Emtoft

og bassen Leif Sonne-Hansen, udkommer første juni med økonomisk støtte af DMFF og DJBFA.

Komponerer melodier (opus 248-267) til lyrik af gamle Engelske digtere: Ben Jonson, Robert Herrick, Edmund Waller, Sir Charles Sedley, Isaac Watts, William Blake, William Wordsworth, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Hartley Coleridge, Lord Tennyson, Robert Browning, Robert Bridges og W.B. Yeats. Komponerer stykke for sologuitar opus 269 "Til Tenna". Skriver yderligere "Stykke for fløjte og guitar opus 270", bestilt af Toke Lund Christiansen. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.


2008

Arbejder med korsatser. Forbereder udgivelsen af to nodepublikationer med henholdsvis orgel- og trompetmusik. Sætter musik til to digte af Viggo Stuckenberg (opus 271 og 272) samt digte af Sir Thomas Wyatt, Christopher Marlowe, Robert Herrick, William Shakespeare, William Cowper, Ben Jonson, William Blake, John Donne og Sir Charles Sedley (opus 273 - 282).

Komponerer for orgel: "Ostinat", opus 283, der bliver uropført i Vor Frue Kirke (Trondheim, Norge) af organisten David Scott Hamnes. Modtager DJBFA´s arbejdsophold i Berlin, hvor "Präludium" opus 284 for orgel komponeres. Modtager arbejdslegat fra DJBFA.

Komponerer stykke for orgel opus 285 "Largo".


2009

Nodepublikationerne "JAKOB VEJSLEV: MUSIC FOR TRUMPET" og "JAKOB VEJSLEV: MUSIC FOR ORGAN" udkommer på eget forlag. Modtager DJBFA's arbejdsophold på Bornholm.

Komponerer musik til digte af Sir Philip Sidney, Sir Thomas Wyatt, John Webster, Percy Bysshe Shelley, George Meredith og John Chapman (opus 286-295). Arbejder med korsatser og orgelmusik. Modtager legat: "Støtte til original dansk musik" fra DJBFA. Komponerer stykke for orgel opus 296 "Quasi una toccata". Komponerer musik til norske salmetekster, der ikke før er sat i musik.


2010

Færdiggører serie på syv salmer til den Norske Kirkes forslag til den kommende nye salmebog.

Får uropført salme nr. 245, opus 305 med tekst af Inge Bjørg Kasin Sandsdalen i Ilen Kirke i

Trondheim d. 4/6. Sopran: Nina Sætherhaug. Orgel: David Scott Hamnes. Komponerer melodi opus 304 til dansk salme nr. 89 med tekst af Johannes Johansen, samt digt af Hulda Lütken, opus 306 A. Arbejder med jazzkompositioner. Komponerer "Stykke for orgel, opus 308" dedikeret til David Scott Hamnes og Marit Aubert Anmarkrud i anledning af deres bryllup d. 24/7.

Stykket uropføres i Nidarosdomen (Trondheim) af Thomas Grubb (Australien).

Komponerer "Stykke for trompet og orgel i tre satser, opus 310".


2011

Komponerer ni melodier til digte af Sophus Claussen (opus 312 -318, 320 og 325). Komponerer stykke for sologuitar opus 319. Får indspillet demo-cd med opus 313, 315, 320 (lyrik Sophus Claussen), samt opus 289 (lyrik Percy Bysshe Shelley). På cd'en medvirker tenorenThomas Præstegaard og pianisten Nils Raae. Får på Spil Dansk Dagen uropført 14 melodier til digte af Sophus Claussen. Medvirkende: Tenoren Thomas Præstegaard og Pianistinden Tonya Lemoh.

Koncerten bliver afholdt på Sundholmen. Komponerer musik til lyrik af ældre danske digtere: Viggo Stuckenberg, Sophus Michaelis, Johannes Jørgensen, Thøger Larsen, Johannes V. Jensen, Hans Hartvig Seedorff, opus 322, 323, 324 A, 324 B, 324 C, 326 - 331. Modtager arbejdslegat fra DJBFA(Støtte til original dansk musik).


2012

Komponerer musik til lyrik af ældre danske digtere: Emil Aarestrup, Sophus Claussen, Holger Drachmann, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Kai Friis Møller, Harald Herdal, Per Lange, opus 332 -340. Beskæftiger sig med jazz og spiller lejlighedsvis koncerter med trioen Bop Sound.


2013

Komponerer musik til lyrik af Emil Aarestrup, Holger Drachmann, Viggo Stuckenberg,

Johannes Jørgensen, Sophus Claussen og Sophus Michaelis: opus 341 - 350A, 351 - 360, 368 A, 368 B, 370 - 374. Komponerer musik til lyrik af Tom Kristensen: opus 361, 362, 363 A, 363 B, 364 - 367, 369. Indspiller diverse demoer med egne jazzkompositioner sammen med pianisten Nils Raae og bassisten Niels Lichtenberg.


2014

Komponerer opus 350 B og 350 C til Johannes Jørgensens digt "Hvi Brænder". Skriver "Largo, opus 375" for solojazzguitar/ensemble og arrangerer også stykket for kirkeorgel. Gennemgår og forbereder over hundrede af sine danske sange med henblik på nodeudgivelse. 21 juni bliver "Largo, opus 375" uropført af organisten David Scott Hamnes i Nidarosdomen på det store Steinmeyer orgel. Komponerer jazzballade "Just a Tad Sentimental", opus 376.

Modtager arbejdslegat fra DJBFA. Komponerer opus 306 B og 306 C til Hulda Lütkens digt "Fjernt i det luende Foraar", samt til Johannes Jørgensens digte: "Allesjælesnat", opus 377,"Sommeraften", opus 378, "Gensyn", opus 379, "Her staar de grønne Stammer", opus 380 A, opus 380 B, opus 380 C, "Der flyver en Fugl", opus 381. Komponerer opus 382 til Emil Aarestrups digt "Som i en hellig Dødskamp".


2015

Gennemgår og redigerer halvtreds af sine melodier til engelske digte komponeret i perioden 2007 - 2009. Sætter musik til Viggo Stuckenbergs digte: "Skoven", opus 383, "Mismod", opus 384, "Augustaften", opus 385 og Stjerner, opus 387. Komponerer opus 386, "Sommeren" til tekst af Ole Sarvig. Skriver kontrakt med forlaget Olafssongs om udgivelsen af nodebogen "117 DANSKE SANGE". Arbejder videre med redigering af sangene samt læser korrektur på noder og tekster.


2016

Arbejder med korrektur af noder og tekster til nodebogen "117 DANSKE SANGE", der bliver trykt i maj måned. Komponerer jazzkomposition "A Piece of Cake". "117 DANSKE SANGE" bliver udgivet i forbindelse med bogmessen "Bogforum" d. 11. - 13. november i Bella Center Copenhagen.   


2017

Får projekt i stand med demo-indspilning af 12 sange fra "117 DANSKE SANGE". Sangene bliver  indsunget af tre studerende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under ledelse af professor Helene Gjerris, og inspillet af en studerende ved tonemesteruddannelsen. Forbereder koncert i Ilen Kirke i Trondheim 1 oktober. Programmet består af nye orgelkompositioner samt salmer til tekster af norske digtere og enkelte jazzkompositioner. Koncerten fremføres af organisten David Scott Hamnes, mezzosopranen Nina Sætherhaugh, saxofonisten Christian Cuedra og J. V. Koncerten støttes af Trondheim Kommune. Komponerer musik til lyrik af Ludvig Bødtcher, Emil Aarestrup, Thøger Larsen, Viggo Stuckenberg, Johannes Jørgensen, Ludvig Holstein, Kai Friis Møller, Tom Kristensen og Tove Ditlevsen: opus 389 - 410 og opus 413 - 416 A, 416 B, 417 - 420 A, 420 B. Får indspillet "Solo for Bass Clarinet No. 2, opus 105" af den finske klarinettist Teppo Salakka på cd'en "Fragmented Visions". Komponerer jazzmusik. Komponerer for orgel "Palmstraat Præludium", opus 421.


2018

Demo-indspilning af 12 sange fra "117 Danske Sange" bliver færdig. De medvirkende er studerende ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Anne-Kristine Skov Vognsen: sopran, Freja Højland Høj: sopran, David Kragh Danving: baryton og klaver, Nicholas Karlberg: tonemester. Projektet er støttet af DMFF. Færdiggører "Præludium for orgel, Largo, Pesante", opus 321, påbegyndt i 2011. Komponerer "Jazz Waltz" og "Etude for guitar", opus 423. Skriver 10 jazzarrangementer til et udvalg af sine melodier komponeret i 2017. Teksterne er fortrinsvis af Tove Ditlevsen.

Beskæftiger sig med dodekafoni og skriver i den forbindelse "Præludium for orgel, opus 424".

Får uropført 10 sange til tekster af Johannes Jørgensen ved det årlige Sommermøde i Johannes Jørgensen Selskabet d. 12 august. Sangene er fra "117 Danske Sange", og bliver uropført af barytonen David Kragh Danving med klaverakkompagnement af Michael Bønsdorf. Komponerer musik til lyrik af Viggo Stuckenberg, Thøger Larsen og Emil Aarestrup: opus 425 A, 425 B - opus 433.


2019

Komponerer musik til lyrik af Chr. K. F. Molbech, Jeppe Aakjær, Sophus Claussen og Hulda Lütken: opus 434 - 451 A, 451 B - opus 457. Komponerer tre variationer over et tema, opus 458 A, 458 B og 458 C. Komponerer ballade "Elegy", opus 459. Komponerer for orgel  " Præludium, Largo", opus 460. Komponerer musik til lyrik af Hulda Lütken: opus 461- 463. Gehrmans Musikförlag genoptrykker "Organ Piece Opus 82" og "Organ Piece Opus 132"


2020

Komponerer musik til lyrik af Hulda Lütken, Ole Sarvig,Thøger Larsen,Tove Ditlevsen, Johannes Wulff og Carsten Hauch: opus 464 - 466 A , 466 B - opus 477, opus 420 C. Gehrmans Musikförlag genoptrykker " Trio No. 4, Opus 110" for basstemme, trompet, orgel og tekst af Walter de La Mare. Får indspillet "Solo for Bass Clarinet No. 3, Opus 106"og "Solo for Bass Clarinet No. 4, Opus 107" af den finske klarinettist Teppo Salakka på cd'en "Uban Visions" Komponerer "In Memory", opus 478 (jazz/latin). Færdiggører nodebogen "85 Danske Sange" med melodier komponeret i perioden 2016-20. Indspiller cd med 14 arrangementer af melodier fra bogen.


2021

Komponerer musik til tekster og lyrik af Charles Baudelaire, Jens Louis Petersen, John Keats, Robert Browning, Christina Georgina Rosetti, Robert Louis Stevenson, Emily Bronte, Sir Philip Sidney, W.B. Yeats, William Shakespeare, W.H. Davies, Matthew Arnold, Paul Verlain, Johannes Jørgensen, James Shirley, John Milton: opus 479 - opus 506.