117 DANSKE SANGE

117 DANSKE SANGE

Før Stævnemødet

Sfinx

Jorden

Hør Hegnets Nattergale

Fjernt I Det Luende Forår              Morgen                                           Setembervandring                        Der Er En Brønd Som Rinder

Komponisten Jakob Vejslev har i tidens løb fået udgivet adskillige nodepublikationer med partiturmusik. For nylig er bl.a. hans orgelmusik og musik for kammerensembler blevet genudgivet på Gehrmans Musikförlag i Stockholm. I de senere år har Jakob Vejslev sat musik til tekster af en lang række danske forfattere. Dette har udmøntet sig i sangbogen "117 Danske Sange", der netop er udkommet på Musikforlaget Olafssongs. Teksterne i sangbogen spænder tidsmæssigt fra Emil Aarestrup og frem til Per Lange, og dermed er der cirka hundrede år imellem de repræsenterede forfatteres udgivelser.


Asger Schnack skriver om Emil Aarestrup "Han ved, at det er nu og her, i naturens myriader, at livet og digtet finder sted. I hans digte bliver der sanset, køligt-varmt registreret, hårfint ironiseret. Om lidt er vi ikke til."


Man kan sige at Jakob Vejslev i sit udvalg af forfatternes tekster netop viser det forhold, at vi lever her og nu. Han skriver i forordet: "Der er et tematisk slægtskab mellem digtene i denne bog: Menneskets oplevelse af naturen, kærligheden, glæden og sorgen. Digtene spænder fra det erotiske og bakkantiske til det alvorlige og i nogle tilfælde det religiøse. Under alle omstændigheder finder jeg en stor livsbekræftelse i disse åbenhjertige digte."


Sangbogen er redigeret af Torsten Olafsson, Jakob Vejslev og Finn Olafsson.

Nodesats, tekstsats og layout af node/tekstsider: Torsten Olafsson

Omslags- og tekstsidelayout: Bo Winther Design (håndskrevne noder af Jakob Vejslev)

Foto: Morten Saxild

132 sider i A4 format. ISMN 979-0- 706782-18- 8 – ISBN 87-91086- 20-5


Olafssongs OC 2016-02.DKK 299,00  (Inkl. moms)

Nodebogen kan købes til efteråret 2016 hos forlaget Olafssongs Musikforlag her: